Metallfabriken EVO är specialister på kokillgjutning, pressgjutning och zinkgjutning