Spånga Mälarö Lastbilscentral AB är ett åkeri i Stockholm med markanläggning och entreprenad