CBS

CBS, om olika metoder att avsluta ett företag på ett ordnat och kontrollerat sätt. En process som ofta kan vara tidsödande och kräva hög kompetens så att den utföras på rätt sätt, som exempelvis vid en likvidation.